เหมาะสำหรับใช้งานในลักษณะแบบ Power supply cables for sockets, switches, light fittings ในที่พักอาศัย commercial และ  industrial environments ถูกออกแบบมา เพื่อติดตั้งในตำแหน่งพื้นที่ที่ถูกจำกัดโดยเฉพาะ