NYX CABLE

สายไฟโซล่า เลือกอย่างไร? ไม่ให้เสี่ยงไฟไหม้

January 22nd, 2016|

สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าคือไฟปลายสายมักตก

TRANSMISSION, DISTRIBUTION & POWER NETWORKS

September 9th, 2015|

สายไฟโรงงาน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง(MV) และสายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูงตามมาตรฐาน ที่ใช้แรงดันของการส่งหม้อแปลงไฟฟ้​​า 110 kV. รวมถึง สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย(AAC) สายเปลือยอลูมิเนียมผสม (AAAC)

RAILWAY AND METRO

September 9th, 2015|

รถไฟ และรถไฟฟ้าจัดเป็นการคมนาคมขนส่งสาธารณะหลักๆ ประเภทหนึ่ง ที่ต้องใช้งานในทุกๆ วัน เพื่อรองรับคนที่เดินทางสัญจรในแต่ละวัน ดังนั้นสายไฟเหล่านี้จะต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดี ช่วยให้การดำเนินงานด้านการรถไฟ และรถไฟฟ้าไม่สะดุด

BUILDING & CONSTRUCTION

September 9th, 2015|

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จะมีการวางระบบไฟในอาคารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปในอาคาร ระบบไฟสำหรับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ บันไดเลื่อน และอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าในอาคารนั้น ประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยต้องมาก่อน

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top