ปรับใหม่! มาตรฐานการติดตั้งสายไฟ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ไปดู

หลายท่านอาจเคยได้ยินว่า สายไฟฟ้ากำ ลังจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ ปัจุบัน สายไฟฟ้า