อุตสาหกรรมการผลิตและจ่ายไฟฟ้า และการส่งผ่านสัญญาณ

NYX Cable เรามีสายไฟ สายเคเบิ้ลที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้า และการส่งผ่านสัญญาณ อยู่แทบทุกชนิด และเราก็สามารถจัดหาสายไฟ สายสัญญาณ ในแบบที่ธุรกิจอุตสาหกรรมของคุณต้องการได้ เพื่อให้รองรับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ รวมถึงปริมาณไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองภายในประเทศที่ได้เพิ่มสูงขึ้น

สายไฟโรงงาน ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง(MV) และสายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูงตามมาตรฐาน ที่ใช้แรงดันของการส่งหม้อแปลงไฟฟ้า 110 kV. รวมถึง สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย(AAC) สายเปลือยอลูมิเนียมผสม (AAAC)สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR) สายเกลียวอลูมิเนียมเหล็กเสริมตัวนำ (ABC) และสายทองแดงเปลือย

นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาอุปกรณ์เสริมทั้งระบบจ่ายไฟ ระบบสายดิน และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ซึ่งสายไฟโรงงาน และอุปกรณ์ทั้งหมด เรานำเข้าจากประเทศเยอรมันเท่านั้น รับประกันในคุณภาพ และมีมาตรฐาน UL รองรับ