building and construction

อุตสาหกรรมก่อสร้าง และระบบไฟในอาคาร

สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จะมีการวางระบบไฟในอาคารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปในอาคาร ระบบไฟสำหรับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ บันไดเลื่อน และอื่นๆ ซึ่งระบบไฟฟ้าในอาคารนั้น ประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสายไฟที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงสายไฟสำหรับอาคาร จะต้องลดความเสี่ยงสำหรับอาคารให้ได้มากที่สุด ควรจะต้องเป็นสายไฟปลอดสารฮาโลเจนและมีปริมาณควันต่ำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยที่คาดไม่ถึง

เราสามารถจัดหาสายไฟตั้งแต่แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง (MV) และสายไฟแรงดันสูง (HV) ที่เหมาะสำหรับจ่ายไฟให้กับโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ไปจนถึงสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ จำพวกสายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA(Steel wires armor), AWA(Aluminum wires armor), CWA(Copper wires armor) สายเคเบิลใต้ดิน สายสำหรับลิฟต์และบันไดเลื่อน

ซึ่งสายไฟแต่ละชนิดเราเลือกสรรมาให้มีคุณสมบัติพิเศษ ครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะที่งาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีความต้านทานต่ออุณหภูมิในแต่ละสภาพพื้นที่ได้ดี