NYX CABLE

สายคอนโทรล YSLY-JZ เป็นชื่อกลางของสายคอนโทรลรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันในยุโรป ลักษณะเหมือนที่เรียกสายไฟ VCT โครงสร้างของสาย YSLY-JZ ประกอบด้วย

1. ตัวนำทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด Class 5 ความละเอียด/จำนวนเส้นฝอย เท่ากับ VCT เมื่อขนาดของตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน
2. ฉนวนภายในทำจาก PVC เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข
3. ฉนวนภายนอกทำจาก PVC มีสีเทา หรือ ดำ (สั่งผลิตพิเศษ)

โดยรุ่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะมีเป็นรุ่น YSLY-JZ และ YSLY-OZ ความแตกต่างของทั้งสองรุ่นคือ YSLY-JZ จะมีสายกราวด์ (สีเขียวคาดเหลือง) รวมอยู่ด้วย เช่น
YSLY-JZ 3G1 จะมีทั้งหมดสามเส้น มาร์คด้วยเลข 1 , เลข 2 และ สีเขียวคาดเหลือง
YSLY-OZ 3X1 จะมีทั้งหมดสามเส้น จะมาร์คด้วยเลข 1 , เลข 2 และ เลข 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดเด่นของ สาย YSLY-JZ เมื่อเทียบกับ VCT คือ

1. ตัวสาย YSLY-JZ นั้นถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งในไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงมีฉนวนที่บางกว่าเพราะใช้ PVC เกรดที่ดีกว่า VCT ทำให้สามารถลดขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟได้ 40-65% ซึ่งทำให้ประหยัดขนาดของท่อร้อยสายไฟ และมีความอ่อนตัวมากกว่าแม้ว่าจะใช้ทองแดงความละเอียดเท่ากันก็ตาม ในขณะที่สาย YSLY-JZ สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 Volt (สามารถใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 380-420 Volt ได้เป็นอย่างดี)
2. ในส่วนของการผลิตสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 แต่ในขณะที่สาย VCT สามารถผลิตได้ที่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 เท่านั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดเด่นของ สาย YSLY-JZ เมื่อเทียบกับ CVV คือ

ในเรื่องของความอ่อนตัว การนำสัญญาณของสายทั้งสองชนิด ขนาดพื้นที่หน้าตัดสาย รวมถึงรายละเอียดอื่นๆของสายไฟทั้งสองชนิดนี้นั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างกันที่เป็นนัยสำคัญ แต่สาย YSLY-JZ มีความได้เปรียบตรงที่ !!! สามารถที่จะผลิตได้ถึง 100 คอร์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ CVV ซึ่งมีไลท์การผลิตเพียง 30 คอร์เท่านั้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในส่วนของชื่อเรียกของแต่ละแบรนด์ของสาย YSLY-JZ ที่มีขายในประเทศไทยนั้นมีหลายชื่อ เช่น Olflex Classic 110, OPVC-JZ , JZ-500 ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ

โดยสรุป กล่าวได้ว่าสาย YSLY-JZ นั้นสามารถใช้ทดแทนสาย CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีเพราะมีช่วงของการผลิตที่หลากหลายตอบทุกโจทย์ความต้องการได้มากกว่า และ ความสามารถทางด้านไฟฟ้านั้นก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกัน

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top