water treatment

งานด้านการบำบัดน้ำเสีย

ประเภทของสายไฟนั้นมีหลากหลายแบบ ตามแต่คุณสมบัติของฉนวนสายไฟ ซึ่งในเลือกสายไฟเพื่อใช้ในงานแต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องเลือกให้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านการบำบัดน้ำเสีย ทั้งของโรงบำบัดน้ำเสีย ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงงานบำบัดน้ำของอ่างเก็บน้ำ ที่การใช้งานสายไฟจำเป็นต้องลงใต้น้ำ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเลือกสายไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานสำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

โดยสายไฟของเรานั้น ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน100% มีคุณสมบัติในการทนต่อสภาพภูมิอากาศ ทนต่อแรงดันน้ำ และมีคุณสมบัติที่ทนต่อสารเคมี ทั้งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด

ในงานด้านการผลิตน้ำดื่มนั้น เราก็มีสายเคเบิลใต้น้ำที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้สัมผัสกับน้ำดื่มได้ มีการทดสอบและได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนว่าสายเคเบิลใต้น้ำของเราจะไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อน หรือก่อให้เกิดอันตรายจากน้ำใดๆ

นอกจากนี้เรายังมีสายไฟ สายเคเบิลสำหรับการใช้งานในอาคารสำหรับการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะอีกหลากหลายชนิดเพื่อรองรับตามความต้องการในการใช้งานให้ได้มากที่สุด