สาย “RS485” เป็นสายสัญญาณคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อดีหลายประการดังนี้ 

ส่งสัญญาณได้ไกล 

สาย “RS485” สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึงระยะทาง 1,200 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยตัวขยายสัญญาณหรือ Repeater จึงง่ายต่อการออกแบบระบบสายเคเบิลและลดต้นทุนในการติดตั้ง 

รองรับจํานวนอุปกรณ์ได้มากถึง 256 Device  

สาย “RS485” สามารถเชื่อมต่อแบบ Multi-drop bus ซึ่งช่วยให้สะดวกต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวในระบบเดียวกัน นิยมใช้ในระบบควบคุมหุ่นยนต์ ระบบโรงงานอัตโนมัติ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทำให้สาย “RS485” มีข้อดี ได้แก่ 

  1. ประหยัด

ใช้สาย “RS485” สายเดียวเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายตัว ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาย 

  1. ง่ายต่อการขยายระบบ

สะดวกในการเพิ่มอุปกรณ์ใน Network เพียงแค่ต่อเข้ากับสายเดิม 

  1. บำรุงรักษาง่าย

ไม่ต้องดูแลรักษาสายจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบหาจุดบกพร่องทำได้ง่ายขึ้น 

  1. ลดความซับซ้อนของการเดินสาย

สาย RS485 สายเดียวรองรับอุปกรณ์ได้จำนวนมาก ลดความยุ่งยากซับซ้อน 

02-2-1

02-2-1

รองรับความเร็วสัญญาณสูงสุดถึง 10 Mbps  

ด้วยข้อดีนี้ทําให้สาย “RS485”  รับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าของระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน เหมาะกับงานที่ต้องการรับส่งข้อมูลแบบ Real-time หรือข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น หุ่นยนต์ IoT โรงงานอัตโนมัติ แขนกลอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทำให้สาย “RS485” มีข้อดี ได้แก่ 

1. ลด Latency

ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว ลดความล่าช้าในการสื่อสารสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ จึงตอบสนองระบบได้อย่าง Real-time 

2. รองรับข้อมูล High Speed 

รับส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างภาพ เสียง วิดีโอ ได้อย่างราบรื่น ไร้สะดุด 

3. ประหยัด Bandwidth

ใช้งาน Bandwidth อย่างคุ้มค่า ลดความจำเป็นในการเพิ่ม Bandwidth  

มีสัญญาณรบกวนต่ำ  

เนื่องจาก สาย RS485 ใช้เทคโนโลยี Balanced Transmission ลดการรับสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ดี ซึ่งมีข้อดี ดังนี้  

1. ใช้สายคู่ Twisted Pair ลด Noise และ Interference

สลับคู่สายไปมา ทำให้ Noise หักล้างกันเองบนสาย

2. ส่งสัญญาณ RS485 บนสาย D+ และ D- ที่มีเฟสตรงข้าม 180 องศา 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหักล้าง Noise 

3. มี Line Termination Resistor ที่ปลายสาย

ลดปัญหาสัญญาณ Reflect กลับบนสายสื่อสาร

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้สาย “RS485” Cable เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้งานในระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่ต้องการสื่อสารข้อมูลที่มีระยะทางไกล หรือต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวเข้าด้วยกัน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด