ด้วยคุณสมบัติ High temperature, flame-retardant single core cabgle และ olyvinyl chloride (PVC) sheathing เหมาะแก่การใช้งานแบบ Switch control relay  และ instrumentation panels of power switchgear ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มภาคอุตหกรรมอย่างมาก