งานอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ของระบบโซล่าเซลล์

11-12 กรกฎาคม 2558 – ชิว ชิว ปาร์ค นนทบุรี

เราได้จัดอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ในโครงการอบรม “พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ” ที่ศูนย์การเรียนรู้ ชิว ชิว ปาร์ค จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา