Home/สายคอนโทรล
 • สายไฟ NSHTOU ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดยNSHTOU สำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะสามารถใช้กับงานทั้ง Control และ Power ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุกทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกินง่ายในที่ที่มีความชื้นหรือการใช้งานภายนอกอาคาร ฉนวนภายในทำจากยางทำให้มีความยืดหยุ่น รับแรงดึง และกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ฉนวนภายนอกทำจากยางนีโอเพลนซึ่งทนต่อแรงขูดขีด ความชื้นและแรงทางกลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังเสริมด้วยเส้นใยรับแรงบิดและแรงดึงโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ NSHTOU เป็นสายไฟสำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะโครงสร้าง NSHTOU สำหรับ Cable Reel คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุก ซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูงทำให้ NSHTOU และเหมาะสำหรับใช้ในงาน Cable Reel อีกทั้งการเคลือบดีบุกจะทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น งานภายนอกอาคารต่างๆ
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วยยางซึ่งจะทนต่อความชื้นและรับแรงดึงได้เป็นอย่างดี NSHTOU จึงเหมาะสำหรับงาน Cable Reel
  3. การระบุคอร์ 3.1 มีจำนวนคอร์ไม่เกิน 5 คอร์ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสีไม่ซ้ำกัน 3.2 มีจำนวนคอร์ตั้งแต่ 7 คอร์ขึ้นไป แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลขและมีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น)
  4. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมด้วยการบิดตีเกลียวสูงสุดทำให้สายโค้งอ่อนตัวและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับ Cable Reel
  5. ฉนวนข้างนอกทำจากยางนีโอเพลน ซึ่งเป็นยางที่ทนต่อแรงทางกลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเหมาะสมในการกันน้ำหรือความชื้น ซึ่งจะพบเจอได้บ่อยในงาน Cable Reel ทำให้ NSHTOU ทนต่อแสงแดด ยูวี และสภาพอากาศต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม และมีสีดำ
  6. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.5 mm2 ถึง 150 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 4 คอร์ จนถึง 45 คอร์
  7. NSHTOU สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 600/1000 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  โดยสรุป NSHTOU เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ใน Cable Reel โดยเฉพาะโดยตัวโครงสร้างสายจะถูกออกแบบพิเศษมาตั้งแต่ตัวนำไฟฟ้าที่กันความชื้นได้ดี ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจากยางที่กันความชื้น และแรงขูดขีดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งจะพบเจอได้มากในงานเหมือง งานขุดเจาะ ท่าเรือ และงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทนรังสียูวีและแสงแดดได้ทำให้สามารถใช้งานภายนอกได้ โดยไม่เกิดปัญหาฉนวนภายนอกเปราะหรือแตก และมีเส้นใยเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในฉนวนภายนอกซึ่งทำให้สามารถรับแรงดึงของ NSHTOU ที่เกิดขึ้นได้ในงาน Cable Reel
 • สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์มีชีลด์ และเป็นสายคู่บิดเกลียว โดยประโยชน์ของการเป็นสายคู่บิดเกลียวนั้น โดยสายในแต่ละคู่ จะทำมุมของสายไฟให้ใกล้เคียงกับ 90 องศามากที่สุด การทำเช่นนี้ของสายคู่บิดเกลียวจะทำให้ลดทอนการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างสายไฟที่เดินกันไปด้วยกัน ได้มากกว่าสายที่ไม่ได้เป็นสายคู่บิดเกลียวอยู่ถึง 30-50% แต่ก็ต้องสิ้นเปลีองปริมาณสายไฟมากกว่าจากระยะการบิดตัว ของสายคู่บิดเกลียวในความยาวของสายไฟที่ความยาวเท่ากันโครงสร้างของ สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสี และมีสีไม่ซ้ำกัน
  3. มีการบิดเกลียวทำมุมบิดของแต่ละคู่สาย
  4. มีการบิดเกลียวรวมของทุกคู่สาย
  5. ชีลเป็นทองแดงเคลือบดีบุกถักทำให้มีความอ่อนสูงมากๆอีกด้วย
  6. สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  7. สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) มีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm2 จนถึง 1.5 mm2 และ จำนวนคู่สายตั้งแต่ 1 คู่สาย ( 2 คอร์) จนถึง 25 คู่สาย ( 50 คอร์)
  8. สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  9. สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) สามารถที่จะใช้เพื่อนำสัญญาณต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวสูงและมีขนาดสายที่เล็กกว่า มีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm2 จนถึง 1.5 mm2 และ จำนวนคู่สายตั้งแต่ 1 คู่สาย ( 2 คอร์) จนถึง 25 คู่สาย ( 50 คอร์) ให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้หลากหลาย สามารถใช้ในการนำสัญญาณ RS422 Cable และ RS485 Cable ที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน โดย สายชีลด์ สายคู่บิดเกลียว LiYCY(TP) นั้นจะพิเศษกว่าสายทั่วไปคือ มีสายแต่ละคู่บิดเกลียวเป็นคู่ๆไป เพื่อลดทอนการรบกวนของสัญญาณระหว่างสายไฟที่เดินกันไปด้วยกัน 
 • H05V-K สายอ่อนที่มีความอ่อนตัวสูงสำหรับ Wiring ตู้คอนโทรลโรงงาน (MDB)  ผลิตและนำเข้ามาจากทางยุโรปโดยตรงโดยผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ H05V-K มีคุณภาพสูงสายคอนโทรล H05V-K เป็นสายไฟฟ้ามีฉนวนชั้นเดียวสำหรับเดินภายในตู้คอนโทรลต่างๆโดยเฉพาะโครงสร้างของ สายคอนโทรล H05V-K คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดจึงทำให้ตัวสายนั้นมีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนของสายหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษซึ่งบางกว่า VSF
  3. สีของฉนวนภายนอกมีหลายสีให้เลือก ตั้งแต่ สีดำ, สีขาว, สีส้ม, สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีเทา,  สีเขียว, สีเขียวคาดเหลือง, สีม่วง และสีน้ำตาล
  4. ตัวสายบรรจุในกล่องกระดาษทำให้ใช้งาน และจัดเก็บได้ง่าย
  โดยสรุป สายคอนโทรล H05V-K ใช้ทดแทนสาย VSF ได้เป็นอย่างดี โดย
  1. มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าสาย VSF เป็นอย่างมาก (ประมาณ 40-65%) ในขนาดพื้นที่หน้าตัดตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน ทำให้สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากทางยุโรปได้ง่าย เช่น การเข้าหัว Terminal และอุปกรณ์อื่นๆ ในขณะที่ถ้าใช้สาย VSF ซึ่งมีฉนวนที่หนากว่าทำให้การเข้าหัวอุปกรณ์นั้นทำได้ยากกว่ามาก
  2. H05V-K รองรับแรงดันที่ 750V ( H05V-K ฉนวนบางกว่า VSF แต่เพราะว่าค่าความเป็นฉนวนของ PVC นั้นมากกว่า) และ VSF สามารถรองรับแรงดันได้เพียง 300V
  3. H05V-K มีขนาด 0.5 , 0.75 และ 1 mm2 สามารถใช้ในการนำสัญญาณต่างๆหรือเดินเป็นสายเพาเวอร์ได้เป็นอย่างดี
  4. บรรจุภัณฑ์ของ H05V-K นั้นห่อด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก ทำให้ง่ายต่อการใช้และการจัดเก็บ ลดการพันกันและการแตกตัวของสายที่มีขนาดเล็ก
 • สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดยสายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 เป็นสายคอนโทรลสำหรับไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทำจาก PVC มีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนโครงสร้าง สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  การระบุคอร์ OLFLEX CLASSIC 110 ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข และจะมีรุ่นที่2.1 มีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น)2.2 ไม่มีสายการ์ว
  1. ฉนวนข้างนอกทำจาก PVC อย่างดี
  2. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 5 mm2 ถึง 240 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์
  3. OLFLEX CLASSIC 110 สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 500 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  4. ฉนวนทั้งภายในและภายนอกทำจาก PVC ทำให้ สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 ป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 นั้นใช้ทดแทนสายไฟ VCT และ CVV ได้เป็นอย่างดีและมีจุดแข็งที่เหนือกว่าคือ มีความอ่อนตัวของสายไฟมากกว่าและในขณะที่มีพื้นที่หน้าตัดของ สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 เล็กกว่า VCT และ CVV อย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 240 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้หลายหลายกว่า เหมาะสำหรับใช้ในการนำสัญญาณหรือเดินไฟฟ้ากำลัง ที่ต้องการความอ่อนตัว โดย สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 สเป๊กเหมือนกัน 100% กับ YSLY-JZ ทุกประการ
 • สายคอนโทรล OPVC-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงและนำเข้าจากทางยุโรปโดยตรง ผลิตตามมาตราฐานการผลิต VDE และ IECสายคอนโทรล OPVC-JZ เป็นสายคอนโทรลทำจากพีวีซีมีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์โครงสร้างของ สายคอนโทรล OPVC-JZ คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดซึ่งทำให้ตัวสายมีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนภายในของแต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  การระบุคอร์OPVC-OZ ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข และไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองOPVC-JZ ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข แต่ในนั้นจะมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
  1. OPVC-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PVC ชนิดพิเศษ
  2. OPVC-JZ มีขนาดการผลิตตั้งแต่ 5 mm2 ถึง 240 mm2 และคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ ถึง 100 คอร์ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการ
  3. OPVC-JZ รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิการใช้งานสูงสุด 80oC
  4. ตัวสายทำจากพีวีซีที่ป้องกันการลามไฟ ได้เป็นอย่างดี
  สายคอนโทรล OPVC-JZ สามารถใช้ทดแทน CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่เหนือกว่า ที่มีความอ่อนตัวมากกว่าและมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของสาย ที่เล็กกว่า CVV และ VCT อย่างเห็นได้ชัดเจน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 240 mm2 และ คอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ ถึง 100 คอร์ ทำให้สามารถเลือกได้หลายหลายกว่า สามารถใช้ในการนำสัญญาณไฟฟ้าหรือสามารถเดินไฟฟ้ากำลัง ที่ต้องการความอ่อนตัว โดย สายคอนโทรล OPVC-JZ สเป๊กเหมือนกัน 100% กับ YSLY-OZ, YSLY-JZ ทุกประการ
 • สายคอนโทรล JZ 500 Volt สามารถใช้ทดแทนสาย CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีแต่ตัวสายมีความอ่อนตัวมากกว่าและมีขนาดสาย (พื้นที่หน้าตัด) ที่เล็กกว่าสาย CVV และ VCT เป็นอย่างมากในสายขนาดเดียวกัน ขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ คอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ให้เลือกทุกความต้องการ สามารถใช้ในการนำสัญญาณต่าง ๆ หรือเดินไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังให้ความอ่อนตัวสูงอีกด้วย โดยสายคอนโทรล YSLY-JZ สเป๊กเหมือนกัน OPVC-JZ, JZ 500 Volt, OLFLEX CLASSIC 110 ทุกประการคุณสมบัติของสายคอนโทรล JZ 500 Volt คือ
  1. สายไฟมีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป
  2. ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
  3. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  4. แต่ละคอร์ของสายหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  5. มาร์คแสดงคอร์ของสาย
  สายคอนโทรล JZ 500 Volt เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินงานคอนโทรลมีหลายแกนและไม่มีชีลด์กันสัญญาณรบกวนประเภทของสาย JZ 500 Volt
  1. รุ่น OZ อินซูเลชั่นทุกคอร์มีสีดำและมาร์คด้วยตัวเลข (ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง)
  2. รุ่น JZ อินซูเลชั่นทุกคอร์มีสีดำและมาร์คด้วยตัวเลข และหนึ่งในนั้นจะมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
 • สายไฟทนความร้อน SiHF เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180oCโครงสร้างของ สายไฟทนความร้อน SiHF คือ
  1. สายไฟทนความร้อน SiHF ทองแดงเคลือบด้วยดีบุกเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. สายไฟทนความร้อน SiHF แต่ละคอร์หุ้มด้วยซิลิโคน มาร์คสีตามมาตราฐาน VDE 2093-308 และมีสีเขียวคาดเหลือง
  3. สายไฟทนความร้อน SiHF ฉนวนภายนอกเป็นซิลิโคน สีแดงอมสีน้ำตาล
  4. สายไฟทนความร้อน SiHF มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์
  5. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิ -50oC ถึง 180oC
  6. สายไฟทนความร้อน SiHF ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  7. สายไฟทนความร้อน SiHF การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1
  โดยสรุป สายไฟทนความร้อน SiHF สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC และเมื่อใช้สายไฟฟ้าฉนวนพีวีซีแล้วเกิดการเปราะหรือแตก มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์ สามารถใช้ในการนำสัญญาณหรือสามารถใช้ในงานเดินไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการสายทนความร้อนได้ โดยใช้สาย สายไฟทนความร้อน SiHF
 • สายอ่อน Wiring ตู้คอนโทรล (MDB) H07V-K ผลิตและนำเข้ามาจากทางยุโรปโดยตรง โดยการผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สาย H07V-K ที่มีคุณภาพสูงสายคอนโทรล H07V-K เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินงานคอนโทรลมีฉนวนโครงสร้างของ สายคอนโทรล H07V-K คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  3. ฉนวนภายนอกหลายสีให้เลือก ตั้งแต่ สีแดง, สีเหลือง, สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีเทา, สีดำ, สีขาว, สีส้ม, สีเขียว, สีเขียวคาดเหลือง, สีม่วง และสีน้ำตาล
  4. บรรจุในกล่องกระดาษทำให้สามารถใช้งานและจัดเก็บได้ง่าย
  โดยสรุป สายคอนโทรล H07V-K สามารถใช้ทดแทนสาย VSF ได้เป็นอย่างดี โดย
  1. มีขนาดสาย (พื้นที่หน้าตัด) ที่เล็กกว่าสาย VSF เป็นอย่างมาก (ประมาณ 30-65%) ในสายที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มาจากโซนยุโรปได้ง่าย เช่น การเข้าหัว Terminal และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในขณะที่ถ้าใช้สาย VSF ซึ่งมีฉนวนหนากว่าจะทำการเข้าหัวอุปกรณ์ต่างๆ ทำได้ยากกว่ามาก
  2. H07V-K สามารถที่จะรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 750V (แม้ฉนวนบางกว่าแต่มีค่าความเป็นฉนวนของ PVC มากกว่า) ในขณะที่ VSF สามารถรองรับแรงดันไฟได้เพียง 300V
  3. H07V-K ขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 ให้เลือกทุกความต้องการ สามารถใช้ในการนำสัญญาณต่างๆ หรือเดินไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี
  4. ในสายขนาดใหญ่นั้น H07V-K เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทดแทนการใช้สาย THW (ซึ่งแข็งและมีระยะโค้งงอมาก) ในการเดิน H07V-K ในตู้คอนโทรลที่ต้องการความอ่อนตัวของสายไฟ และมีระยะภายในตู้ที่จำกัด
  5. Packaging ของ H07V-K นั้นบรรจุด้วยกล่องกระดาษ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ ลดการพันกันของสาย
 • โดยสรุป สายชีลด์ LiYCY สามารถที่จะใช้ทดแทนสาย CVV-S ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวมากกว่าสาย CVV-S เป็นอย่างมาก อีกทั้งตัวชีลด์ยังเป็นทองแดงเคลือบดีบุกถักซึ่งทำให้ป้องกันการเกิด Copper Oxide ได้ดีกว่า Copper Tape Shield ใน CVV-S อีกด้วย สายชีลด์ LiYCY ยังมีขนาดการผลิตตั้งแต่ 0.14 mm2 จนถึง 1.5 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 50 คอร์ เพื่อให้เลือกหลายหลายกว่า สามารถใช้ในการนำสัญญาณ RS485, RS422, RS232 ได้เป็นอย่างดี
 • สายคอนโทรล YSLY-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสายคอนโทรล YSLY-JZ เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์โครงสร้างของ สายคอนโทรล YSLY-JZ คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  YSLY-OZ เป็น สายคอนโทรล ทุกคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองYSLY-JZ เป็น สายคอนโทรล แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  1. สายคอนโทรล YSLY-JZ ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  2. สายคอนโทรล YSLY-JZ มีขนาดตั้งแต่ 5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์
  3. สายคอนโทรล YSLY-JZ รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  4. สายคอนโทรล YSLY-JZ ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี