Home/สายคอนโทรล
 • สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ และเป็นสายคู่บิดเกลียว โดยประโยชน์ของการเป็นสายคู่บิดเกลียวนั้น โดยสายในแต่ละคู่ จะทำมุมของสายไฟให้ใกล้เคียงกับ 90 องศามากที่สุด การทำเช่นนี้ของสายคู่บิดเกลียวจะทำให้ลดทอนการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างสายไฟที่เดินกันไปด้วยกัน ได้มากกว่าสายที่ไม่ได้เป็นสายคู่บิดเกลียวอยู่ถึง 30-50% แต่ก็ต้องสิ้นเปลีองปริมาณสายไฟมากกว่าจากระยะการบิดตัว ของสายคู่บิดเกลียวในความยาวของสายไฟที่ความยาวเท่ากัน โครงสร้างของ สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสี และมีสีไม่ซ้ำกัน
  3. มีการบิดเกลียวทำมุมบิดของแต่ละคู่สาย
  4. สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) มีการบิดเกลียวรวมของทุกคู่สาย
  5.  ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  6.  สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) มีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm2 จนถึง 1.5 mm2 และ จำนวนคู่สายตั้งแต่ 1 คู่สาย ( 2 คอร์) จนถึง 25 คู่สาย ( 50 คอร์)
  7. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  8. สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) สามารถที่จะใช้เพื่อนำสัญญาณต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวสูงและมีขนาดสายที่เล็กกว่า มีขนาดตั้งแต่ 0.14 mm2 จนถึง 1.5 mm2 และ จำนวนคู่สายตั้งแต่ 1 คู่สาย ( 2 คอร์) จนถึง 25 คู่สาย ( 50 คอร์) ให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้หลากหลาย สามารถใช้ในการนำสัญญาณ RS422 Cable และ RS485 Cable ที่ต้องการความอ่อนตัว โดย สายคู่บิดเกลียว LiYY(TP) นั้นจะพิเศษกว่าสายทั่วไปคือ มีสายแต่ละคู่บิดเกลียวเป็นคู่ๆไป เพื่อลดทอนการรบกวนของสัญญาณระหว่างสายไฟที่เดินกันไปด้วยกัน  
 • Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู ผลิตและนำเข้าสินค้าจากโรงงานที่อยู่ในยุโรป และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์มีชีลด์สายถูกออกมาให้โครงสร้างทุกๆส่วนใช้กับรางกระดูกงูโดยเฉพาะ และพิเศษกว่ารุ่น Multiflex CY ที่สามารถทนน้ำมัน และ เดินในรางกระดูกงูที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและมีระยะการเคลื่อนที่ที่ไกลกว่า โครงสร้างของสายมีชีลด์ Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดพิเศษทำให้มีความอ่อนตัวสูงมากๆซึ่งเหมาะกับการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ และไม่ขาดเมื่อมีการรับแรง Bending
  2. Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู การบิดตีเกลียวรวมของทองแดงเส้นฝอยละเอียดเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดทำให้ลดการขาดของตัวนำเมื่อมีการใช้สายไฟในรางกระดูกงูซึ่งมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
  3. แต่ละคอร์หุ้มด้วย TPE ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรับแรงดึงได้ดีกว่า PVC
  4. การมาร์คคอร์ Multiflex CP แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
  5. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดทำให้เมื่อสายโค้งงอจะอ่อนตัวมากกว่าสายทั่วไปและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับรางกระดูกงู
  6. Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู มีเส้นใยลดการเสียดสีกันระหว่างชั้นรวมของคอร์ และฉนวนภายในทำให้ทั้งสองชั้นนั้นไม่ติดกันและมีความอ่อนตัวสูงขึ้น ตัวสายจึงอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายไฟทั่วๆไป
  7. มีฉนวนภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับแรงดึง ป้องกันการการเสียดสี ระหว่างคอร์ของสายไฟและชีลด์กันสัญญาณรบกวน
  8. ชีลด์กันสัญญาณรบกวนผลิตมาจากทองแดงเคลือบด้วยดีบุกถักจึงมีความอ่อนตัวสูงและกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี
  9. ฉนวนภายนอกเป็น PUR ชนิดพิเศษมีสีเทา ซึ่งสามารถทนต่อแรงดึง การขูดขีด ทนน้ำมัน ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  10. Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู มีขนาดตั้งแต่ 5 - 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 - 36 คอร์
  11. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  12. Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู ตัวสายปกป้องน้ำมันได้ตามมาตราฐาน DIN EN/IEC 60811-2-1
  โดยสรุป สายไฟมีชีลด์กับสัญญาณรบกวน Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู สามารถใช้ติดตั้งในรางกระดูกงูได้เป็นอย่างดี ตัวสายไฟได้ถูกออกแบบมาสำหรับรองรับกับการโค้งงอในการใช้งานในรางกระดูกงูโดยเฉพาะ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในงานคอนโทรลและงานเพาเวอร์ อีกทั้งยังมีฉนวนภายนอกที่เป็น PUR ที่มีความเหนียวที่ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ทนต่อการขูดขีด และแรงดึงได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมสำหรับเดินในรางกระดูกงูที่เคลื่อนที่เร็ว หรือ เคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลๆ มากกว่าสายรุ่น Multiflex CY มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 - 36 คอร์ ให้เลือกหลายหลายตามสภาพการใช้งาน โดย สายไฟมีชีลด์ Multiflex CP สายไฟรางกระดูกงู สามารถใช้ทดแทนกับ FD CLASSIC 810 CP, FD CLASSIC 855 CP, VCT531BXS
 • Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู ผลิตและนำเข้าสินค้าจากโรงงานที่อยู่ในยุโรป และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์มีชีลด์สายถูกออกมาให้โครงสร้างทุกๆส่วนใช้กับรางกระดูกงูโดยเฉพาะ โครงสร้างของสายมีชีลด์ Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดเป็นพิเศษทำให้มีความอ่อนตัวสูงมากๆ และไม่ขาดเมื่อมีการเคลื่อนที่แบบ Bending
  2. การบิดตีเกลียวรวมของตัวนำไฟฟ้าเส้นฝอยละเอียดเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดมากกว่าสายไฟทั่วๆไปทำให้ลดการขาดของตัวนำเมื่อมีการใช้สายไฟในรางกระดูกงูซึ่งมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
  3. แต่ละคอร์นั้นถูกหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นสูง
  4. การมาร์คคอร์ Multiflex CY แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  5. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดทำให้เมื่อสายโค้งงอจะอ่อนตัวและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับรางกระดูกงู
  6. มีเส้นใยลดการเสียดสีกันระหว่างชั้นรวมของคอร์และฉนวนภายในทำให้ทั้งสองชั้นนั้นไม่ติดกัน ตัวสายจึงอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายไฟทั่วไปเมื่อใช้ไปในระยะเวลานาน
  7. มีฉนวนภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการขูดขีดและการเสียดสี ระหว่างคอร์ของสายไฟและชีลด์กันสัญญาณรบกวน
  8. ชีลด์กันสัญญาณรบกวนผลิตมาจากทองแดงเคลือบด้วยดีบุกถักทำให้มีความอ่อนตัวสูงและกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี
  9. Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษมีสีเทา
  10. Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 36 คอร์
  11. Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 70oC
  12. Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป สายไฟมีชีลด์กับสัญญาณรบกวน Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู สามารถที่จะใช้ติดตั้งในรางกระดูกงูได้เป็นอย่างดี เพราะตัวสายไฟได้ออกแบบมาสำหรับรองรับกับการโค้งงอในการใช้งานในรางกระดูกงู โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในงานคอนโทรลและงานเพาเวอร์ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 36 คอร์ ให้เลือกหลายหลายตามสภาพการใช้งาน โดย สายไฟมีชีลด์ Multiflex CY สายไฟรางกระดูกงู สเป๊กเหมือนกันกับ FD CLASSIC 810 CY, JZ-HF-CY และสามารถใช้ทนแทนกันได้ทุกประการ
 • Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู ผลิตและนำเข้าสินค้าจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์โครงสร้างของสายถูกออกมาให้ใช้สำหรับเป็นสายไฟรางกระดูกงูโดยเฉพาะ และพิเศษกว่ารุ่น Multiflex Y ที่สามารถทนน้ำมัน และ เดินในรางกระดูกงูที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและยาวกว่า โครงสร้างของ Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู คือ
  1. Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดพิเศษมีความอ่อนตัวสูงมากๆ และไม่ขาดเมื่อมีการเคลื่อนที่ในรางกระดูกงูอย่างต่อเนื่อง
  2. การบิดตีเกลียวรวมของทองแดงเส้นฝอยละเอียดตีเกลียวรวมเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดมากกว่าสายไฟทั่วๆไป
  3. Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู แต่ละคอร์หุ้มด้วย TPE ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและมีความเหนียวและทนแรงดึงได้ดีกว่า PVC
  4. การมาร์คคอร์ Multiflex P แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  5. ทุกคอร์ถูกบิดตีเกลียวรวมเข้าด้วยกัน ด้วยการบิดตีเกลียวสูงที่สุดทำให้เมื่อสายโค้งงอจะอ่อนตัวและไม่เกิดการฉีกขาดในเมื่อใช้กับรางกระดูกงู
  6. มีเส้นใยลดการเสียดสีกันระหว่างชั้นรวมของคอร์และฉนวนภายนอกทำให้ทั้งสองชั้นนั้นไม่ติดกัน ตัวสายจึงอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ทั่วไปในระยะเวลานาน
  7. Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู ฉนวนภายนอกเป็น PUR ชนิดพิเศษมีสีเทา ซึ่งสามารถทนต่อแรงดึง การขูดขีด ทนน้ำมัน ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  8. มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 36 คอร์
  9. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  10. Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู ตัวสายปกป้องน้ำมันตามมาตราฐาน DIN EN/IEC 60811-2-1
  โดยสรุป Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู สามารถที่จะใช้เดินในรางกระดูกงูได้เป็นอย่างดีเพราะถูกออกแบบมาให้รองรับกับการโค้งงอในรางกระดูกงู โดยสามารถใช้เดินได้ทั้งในงานคอนโทรลและงานเพาเวอร์ อีกทั้งยังมีฉนวนที่มีความเหนียวที่ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ทนต่อการขูดขีด ซึ่งเหมาะสมสำหรับเดินในรางกระดูกงูที่เคลื่อนที่เร็ว หรือ เคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลๆ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 36 คอร์ ให้เลือกหลายหลายตามสภาพการใช้งาน โดย Multiflex P สายไฟรางกระดูกงู สามารถใช้ทดแทนกับ FD CLASSIC 810 P, FD CLASSIC 855 P, VCT531X  
 • Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู ผลิตและนำเข้าสินค้าจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์โครงสร้างของสายถูกออกมาให้ใช้สำหรับเป็นสายไฟรางกระดูกงูโดยเฉพาะ โครงสร้างของ Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดพิเศษมีความอ่อนตัวสูงมากๆ และไม่ขาดเมื่อมีการเคลื่อนที่ในรางกระดูกงูอย่างต่อเนื่อง
  2. การบิดตีเกลียวรวมของทองแดงเส้นฝอยละเอียดตีเกลียวรวมเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดมากกว่าสายไฟทั่วๆไป
  3. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง
  4. การมาร์คคอร์ Multiflex Y แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  5. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมเข้าด้วยกันด้วยการบิดตีเกลียวมากที่สุดทำให้เมื่อสายโค้งงอจะอ่อนตัวและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับรางกระดูกงู
  6. มีเส้นใยลดการเสียดสีกันระหว่างชั้นรวมของคอร์และฉนวนภายนอกทำให้ทั้งสองชั้นนั้นไม่ติดกัน ตัวสายจึงอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ทั่วไปในระยะเวลานาน
  7. Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษมีสีเทา
  8. Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 65 คอร์
  9. Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 70oC
  10. Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู สามารถที่จะใช้เดินในรางกระดูกงูได้เป็นอย่างดีเพราะถูกออกแบบมาให้รองรับกับการโค้งงอในรางกระดูกงู โดยสามารถใช้เดินได้ทั้งในงานคอนโทรลและงานเพาเวอร์ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 65 คอร์ ให้เลือกหลายหลายตามสภาพการใช้งาน โดย Multiflex Y สายไฟรางกระดูกงู สเป๊กเหมือนกันกับ FD CLASSIC 810, JZ-HF และสามารถใช้ทนแทนกันได้ทุกประการ  
 • คุณสมบัติเด่นของ NGFLGou NGFLGou สามารถผลิตได้ถึง 95 มม2 การออกแบบ NGFLGou ให้สายแบนป้องกันการบิดตัวและมีรัศมีการโค้งงอเล็กมาก โครงสร้างของสายไฟ NGFLGou
  1. NGFLGou ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด
  2. NGFLGou ความละเอียดทองแดงฝอยตามมาตราฐาน VDE 0295 /IEC 60228 คลาส 5
  3. NGFLGou ฉนวนภายในเป็นพีวีซีชนิดพิเศษ
  4. NGFLGou การมาร์คของสายในแต่ละคอร์: พื้นสีดำมาร์คตัวเลขสีขาว และมีหนึ่งเส้น สีเขียวคาดสีเหลือง เช่น 4G2.5 มม2 คือเขียวคาดเหลือง, 1, 2 และ 3 แต่ละคอร์เรียงตามความกว้างของสาย
  5. NGFLGou ฉนวนภายนอกมีสีดำ
  ลักษณะการใช้งาน NGFLGou NGFLGou เหมาะสมกับงานลากเคลื่อนที่ไปมา ในงานเครน ฮอยท์ ลิฟท์ สายพาน ลำเลียง เชื่อมต่อกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ แห้ง ชื้น หรือเปียก
 • NSGAFou สายอ่อนที่มีความอ่อนตัวสูงสำหรับ ผลิตและนำเข้ามาจากทางยุโรปโดยตรงโดยผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ NSGAFou มีคุณภาพสูง NSGAFou เป็นสายไฟฟ้ามีฉนวนสองชั้นสำหรับเดินภายในตู้คอนโทรล หรือ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างของ NSGAFou คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดและเคลือบด้วยดีบุกจึงทำให้ตัวสายนั้นมีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนภายในของสายหุ้มด้วยยาง EPR
  3. ฉนวนภายนอกทำจาก polychloroprene
  4. สีของฉนวนภายนอก  NSGAFou มีสีดำ
  โดยสรุปคุณสมบัติแด่นของ NSGAFou มีดังต่อไปนี้
  1. NSGAFou รองรับแรงดันที่สูงกว่าสาย Wiring ทั่วไป คือสามารถรองรับแรงดันได้ถึง 1.8/3 kV สูงกว่าสาย H07V-K (ที่ 750V ) และ VSF (ที่ 300V )
  2. NSGAFou มีฉนวนภายนอกทำจาก polychloroprene ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงขูดขีด และน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม
  3. NSGAFou สามารถใช้เดินภายนอกอาคารได้โดยตรงโดยไม่ต้องร้อยท่อ polychloroprene สามารถทนต่อความชื้นและแสงแดดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งตัวนำไฟฟ้าของ  NSGAFou ยังเป็นทองแดงเคลือบด้วยดีบุกซึ่งจะป้องกันการเกิดอ๊อกไซด์ของตัวนำ จากสภาวะแวดล้อมหน้างานที่มีความชื้นสูงอีกด้วย
 • สายไฟ NSHTOU ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย NSHTOU สำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะสามารถใช้กับงานทั้ง Control และ Power ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุกทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกินง่ายในที่ที่มีความชื้นหรือการใช้งานภายนอกอาคาร ฉนวนภายในทำจากยางทำให้มีความยืดหยุ่น รับแรงดึง และกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ฉนวนภายนอกทำจากยางนีโอเพลนซึ่งทนต่อแรงขูดขีด ความชื้นและแรงทางกลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังเสริมด้วยเส้นใยรับแรงบิดและแรงดึงโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ NSHTOU เป็นสายไฟสำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะ โครงสร้าง NSHTOU สำหรับ Cable Reel คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุก ซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูงทำให้ NSHTOU และเหมาะสำหรับใช้ในงาน Cable Reel อีกทั้งการเคลือบดีบุกจะทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น งานภายนอกอาคารต่างๆ
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วยยางซึ่งจะทนต่อความชื้นและรับแรงดึงได้เป็นอย่างดี NSHTOU จึงเหมาะสำหรับงาน Cable Reel
  3. การระบุคอร์ 3.1 มีจำนวนคอร์ไม่เกิน 5 คอร์ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสีไม่ซ้ำกัน 3.2 มีจำนวนคอร์ตั้งแต่ 7 คอร์ขึ้นไป แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลขและมีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น)
  4. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมด้วยการบิดตีเกลียวสูงสุดทำให้สายโค้งอ่อนตัวและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับ Cable Reel
  5. ฉนวนข้างนอกทำจากยางนีโอเพลน ซึ่งเป็นยางที่ทนต่อแรงทางกลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเหมาะสมในการกันน้ำหรือความชื้น ซึ่งจะพบเจอได้บ่อยในงาน Cable Reel ทำให้ NSHTOU ทนต่อแสงแดด ยูวี และสภาพอากาศต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม และมีสีดำ
  6. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.5 mm2 ถึง 150 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 4 คอร์ จนถึง 45 คอร์
  7. NSHTOU สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 600/1000 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  โดยสรุป NSHTOU เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ใน Cable Reel โดยเฉพาะโดยตัวโครงสร้างสายจะถูกออกแบบพิเศษมาตั้งแต่ตัวนำไฟฟ้าที่กันความชื้นได้ดี ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจากยางที่กันความชื้น และแรงขูดขีดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งจะพบเจอได้มากในงานเหมือง งานขุดเจาะ ท่าเรือ และงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทนรังสียูวีและแสงแดดได้ทำให้สามารถใช้งานภายนอกได้ โดยไม่เกิดปัญหาฉนวนภายนอกเปราะหรือแตก และมีเส้นใยเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในฉนวนภายนอกซึ่งทำให้สามารถรับแรงดึงของ NSHTOU ที่เกิดขึ้นได้ในงาน Cable Reel
 • สายไฟ NSSHÖEU ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย NSSHÖEU สำหรับในงานทั่วไปในเหมืองแร่ต่างๆโดยเฉพาะ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในลักษณะ Control และ Power ฉนวนภายในและภายนอกทำจากยางชนิดที่แข็งพิเศษสามารถรับแรงกระทำทางกลต่างๆ เช่น แรงดึง การขูดขีด แรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุกทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในอุโมงค์ บนผิวดินที่มีน้ำแช่ขัง ฉนวนภายในทำจากยาง 3GI3 ทำให้มีความยืดหยุ่นได้ดี รับแรงดึง และกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ฉนวนภายนอกทำจาก 5GM5 ซึ่งเป็นยางนีโอเพลนรุ่นที่สามารถทนต่อแรงขูดขีด ความชื้นและแรงทางกลได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในทุกรุ่น ทำให้ NSSHÖEU เป็นสายไฟที่เหมาะสำหรับใช้ในงานเหมืองโดยเฉพาะ ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงาน Cable Reel ซึ่งจะต้องใช้รุ่น NSHTOU โครงสร้าง NSSHÖEU สายไฟสำหรับงานเหมืองแร่ คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุก ซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูงทำให้ NSSHÖEUและเหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลือบดีบุกจะทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในอุโมงค์ บนผิวดินที่มีน้ำแช่ขัง
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วยยาง 3GI3 ซึ่งจะทนต่อความชื้นและรับแรงดึงได้เป็นอย่างดี NSSHÖEU 
  3. การระบุคอร์
   1. เมื่อมีจำนวนคอร์ไม่เกิน 5 คอร์ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสีไม่ซ้ำกัน
   2. เมื่อมีจำนวนคอร์ตั้งแต่ 7 คอร์ขึ้นไป แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลขและมีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น)
  4. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมทำให้สายโค้งอ่อนตัวได้ง่ายเมื่อนำไปงาน
  5. ฉนวนข้างนอกทำจากยางนีโอเพลน 5GM5 เกรดที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นยางที่ทนต่อแรงทางกลได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด เช่น การขูด ขีด เฉือนหรือบาด แรงดึง แรงกระแทก อีกทั้งยังเหมาะสมในการกันน้ำหรือความชื้น ซึ่งจะพบเจอได้บ่อยในงานเหมือง ทนต่อแสงแดด ยูวี สารเคมี และสภาพอากาศต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม และมีสีดำ
  6. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.5 mm2 ถึง 150 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 4 คอร์ จนถึง 45 คอร์
  7. NSSHÖEU สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 600/1000 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  โดยสรุป NSSHÖEU เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ทั่วไปสำหรับงานเหมืองแร่โดยเฉพาะโดย ตัวโครงสร้างสายจะถูกออกแบบพิเศษมาตั้งแต่ตัวนำไฟฟ้าที่กันความชื้นได้ดี ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจากยางที่กันความชื้น และแรงขูดขีดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งจะพบเจอได้มากในงานเหมือง งานขุดเจาะ ท่าเรือ และงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทนรังสียูวี สารเคมี การแช่อยู่ในน้ำได้ และแสงแดดได้ทำให้สามารถใช้งานภายนอกได้ โดยไม่เกิดปัญหาฉนวนภายนอกเปราะหรือแตก
  Download Catalog
 • สายไฟ NTSCGEWOEU ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย NTSCGEWOEU สำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะสามารถใช้กับงานทั้ง Control และ Power ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุกทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกินง่ายในที่ที่มีความชื้นหรือการใช้งานภายนอกอาคาร ฉนวนภายในทำจากยางทำให้มีความยืดหยุ่น รับแรงดึง และกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ฉนวนภายนอกทำจากยางนีโอเพลนซึ่งทนต่อแรงขูดขีด ความชื้นและแรงทางกลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังเสริมด้วยเส้นใยรับแรงบิดและแรงดึงโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ NTSCGEWOEU เป็นสายไฟสำหรับ Cable Reel โดยเฉพาะ โครงสร้าง NTSCGEWOEU สำหรับ Cable Reel คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดเคลือบด้วยดีบุก ซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูงทำให้ NTSCGEWOEU และเหมาะสำหรับใช้ในงาน Cable Reel อีกทั้งการเคลือบดีบุกจะทำให้ทนต่อการเกิดออกไซด์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น งานภายนอกอาคารต่างๆ
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วยยางซึ่งจะทนต่อความชื้นและรับแรงดึงได้เป็นอย่างดี NTSCGEWOEUจึงเหมาะสำหรับงาน Cable Reel
  3. การระบุคอร์
   1. เมื่อมีจำนวนคอร์ไม่เกิน 5 คอร์ แต่ละคอร์มาร์คด้วยสีไม่ซ้ำกัน
   2. เมื่อมีจำนวนคอร์ตั้งแต่ 7 คอร์ขึ้นไป แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลขและมีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น)
  4. ทุกคอร์บิดตีเกลียวรวมด้วยการบิดตีเกลียวสูงสุดทำให้สายโค้งอ่อนตัวและไม่เกิดการขาดในเมื่อใช้กับ Cable Reel
  5. ฉนวนข้างนอกทำจากยางนีโอเพลน ซึ่งเป็นยางที่ทนต่อแรงทางกลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเหมาะสมในการกันน้ำหรือความชื้น ซึ่งจะพบเจอได้บ่อยในงาน Cable Reel ทำให้ NTSCGEWOEU ทนต่อแสงแดด ยูวี และสภาพอากาศต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม และมีสีดำ
  6. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.5 mm2 ถึง 150 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 4 คอร์ จนถึง 45 คอร์
  7. NTSCGEWOEU สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 600/1000 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  โดยสรุป NTSCGEWOEU เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ใน Cable Reel โดยเฉพาะโดยตัวโครงสร้างสายจะถูกออกแบบพิเศษมาตั้งแต่ตัวนำไฟฟ้าที่กันความชื้นได้ดี ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจากยางที่กันความชื้น และแรงขูดขีดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งจะพบเจอได้มากในงานเหมือง งานขุดเจาะ ท่าเรือ และงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทนรังสียูวีและแสงแดดได้ทำให้สามารถใช้งานภายนอกได้ โดยไม่เกิดปัญหาฉนวนภายนอกเปราะหรือแตก และมีเส้นใยเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในฉนวนภายนอกซึ่งทำให้สามารถรับแรงดึงของ NTSCGEWOEU ที่เกิดขึ้นได้ในงาน Cable Reel , เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ TBM ( tunnel boring machines)
  Download Catalog
 • สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 ผลิตและนำเข้ามาจากทวีปยุโรป และผลิตตามมาตราฐาน VDE และ IEC โดย สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 เป็นสายคอนโทรลสำหรับไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทำจาก PVC มีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน โครงสร้าง สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 คือ
  1. ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดงเปลือยเป็นเส้นฝอยละเอียดซึ่งทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนภายในหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  การระบุคอร์ OLFLEX CLASSIC 110 ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข และจะมีรุ่นที่ 2.1 มีสายการ์ว (มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น) 2.2 ไม่มีสายการ์ว
  1. ฉนวนข้างนอกทำจาก PVC อย่างดี
  2. สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 5 mm2 ถึง 240 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์
  3. OLFLEX CLASSIC 110 สามารถรองรับแรงดันทางไฟฟ้าที่ 500 V และ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ 80oC
  4. ฉนวนทั้งภายในและภายนอกทำจาก PVC ทำให้ สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 ป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 นั้นใช้ทดแทนสายไฟ VCT และ CVV ได้เป็นอย่างดีและมีจุดแข็งที่เหนือกว่าคือ มีความอ่อนตัวของสายไฟมากกว่าและในขณะที่มีพื้นที่หน้าตัดของ สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 เล็กกว่า VCT และ CVV อย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 240 mm2 และจำนวนคอร์มีตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้หลายหลายกว่า เหมาะสำหรับใช้ในการนำสัญญาณหรือเดินไฟฟ้ากำลัง ที่ต้องการความอ่อนตัว โดย สายคอนโทรล OLFLEX CLASSIC 110 สเป๊กเหมือนกัน 100% กับ YSLY-JZ ทุกประการ
 •   โดยสรุป สายชีลด์ Olflex Classic 115 CY สามารถที่จะใช้ทดแทนสาย CVV-S ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวมากกว่าสาย CVV-S เป็นอย่างมาก อีกทั้งตัวชีลด์ยังเป็นทองแดงเคลือบดีบุกถักซึ่งทำให้ป้องกันการเกิด Copper Oxide ได้ดีกว่า Copper Tape Shield ใน CVV-S อีกด้วย สายชีลด์ Olflex Classic 115 CY ยังมีขนาดการผลิตตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 50 คอร์ เพื่อให้เลือกหลายหลายกว่า สามารถใช้ในการนำสัญญาณ RS485, RS422, RS232 ได้เป็นอย่างดี