Home/สายคอนโทรล

สายคอนโทรล Control Cable

นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ และแต่ละโมเดลของ สายคอนโทรล Control Cable นั้น ก็ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายๆคอร์และหลายๆขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้น สายคอนโทรล Control Cable ที่ทาง บริษัท นิกซ์ เคเบิ้ล จำกัด จึงมีความหลากหลายกว่า 15,000 SKU ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของลูกค้า บริการของเรามีทั้งการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้สายไฟให้ถูกประเภท รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆจากการใช้สายไฟที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • การเปราะแตกของฉนวนที่เกิดจากความร้อน
 • การเปราะแตกของฉนวนที่เกิดจากสารเคมี
 • การขาดในของตัวนำไฟฟ้าข้างในจากการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ทั้งแบบรางกระดูกงู (Bending Strength) และ แบบหุ่นยนต์ชื่อมอุตสาหกรรม (Torsion Strength)
 • การโดนสัญญาณรบกวนของ สายคอนโทรล Control Cable จากการรบกวนในรูปแบบต่างๆ

โดยสินค้าของทาง บริษัท นิกซ์ เคเบิ้ล จำกัด นั้นมีให้เลือกหลากหลายทั้ง

บริษัท นิกซ์ เคเบิ้ล จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้าน สายคอนโทรล Control Cable สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี บริการของเราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งทางด้านของสินค้าที่ผลิตจากยุโรป และการจัดส่งที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ

 • สายคอนโทรล JZ 500 Volt สามารถใช้ทดแทนสาย CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีแต่ตัวสายมีความอ่อนตัวมากกว่าและมีขนาดสาย (พื้นที่หน้าตัด) ที่เล็กกว่าสาย CVV และ VCT เป็นอย่างมากในสายขนาดเดียวกัน ขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ คอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ให้เลือกทุกความต้องการ สามารถใช้ในการนำสัญญาณต่าง ๆ หรือเดินไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังให้ความอ่อนตัวสูงอีกด้วย โดยสายคอนโทรล YSLY-JZ สเป๊กเหมือนกัน OPVC-JZ, JZ 500 Volt, OLFLEX CLASSIC 110 ทุกประการ คุณสมบัติของสายคอนโทรล JZ 500 Volt คือ
  1. สายไฟมีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป
  2. ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
  3. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  4. แต่ละคอร์ของสายหุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  5. มาร์คแสดงคอร์ของสาย
  สายคอนโทรล JZ 500 Volt เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินงานคอนโทรลมีหลายแกนและไม่มีชีลด์กันสัญญาณรบกวน ประเภทของสาย JZ 500 Volt
  1. รุ่น OZ อินซูเลชั่นทุกคอร์มีสีดำและมาร์คด้วยตัวเลข (ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง)
  2. รุ่น JZ อินซูเลชั่นทุกคอร์มีสีดำและมาร์คด้วยตัวเลข และหนึ่งในนั้นจะมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
 • สายคอนโทรล YSLY-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายคอนโทรล YSLY-JZ เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ โครงสร้างของ สายคอนโทรล YSLY-JZ คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  YSLY-OZ เป็น สายคอนโทรล ทุกคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง YSLY-JZ เป็น สายคอนโทรล แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  1. สายคอนโทรล YSLY-JZ ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  2. สายคอนโทรล YSLY-JZ มีขนาดตั้งแต่ 5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์
  3. สายคอนโทรล YSLY-JZ รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  4. สายคอนโทรล YSLY-JZ ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
 • สาย YSLY-JZ 1kV ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สาย YSLY-JZ 1kV เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ โครงสร้างของ สาย YSLY-JZ 1kV คือ
  1. ทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  YSLY-OZ เป็น สายคอนโทรล ทุกคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง YSLY-JZ เป็น สายคอนโทรล แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  1. สาย YSLY-JZ 1kV ฉนวนภายนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษ
  2. สาย YSLY-JZ 1kV มีขนาดตั้งแต่ 5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 50 คอร์
  3. สาย YSLY-JZ 1kV รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่  600/1000 V , 80oC
  4. สาย YSLY-JZ 1kV ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
 • สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ เป็นสายคอนโทรลแบบหลายคอร์แบบ มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ทำให้สามารถทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม โครงสร้าง สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  คือ
  1. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ผลิตจากทองแดงเส้นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. ทุกคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ การแยกความแตกต่างด้วยแต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คตัวเลข และมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
  3. ฉนวนภายในทำจาก PVC เพื่อป้องกันการขูดขีดระหว่างชีลด์ทองแดงเคลือบดีบุกถัก และ คอร์ของสายไฟ
  4. ทองแดงฝอยเคลือบดีบุกถักเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน และ ทำให้มีความอ่อนตัวสูงอีกด้วย
  5. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ฉนวนภายนอกเป็น PUR ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ทนต่อการขูดขีด น้ำมัน และสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี
  6. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  มีขนาดตั้งแต่ 0.75 - 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 - 41 คอร์
  7. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  8. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ตัวสายป้องกันการลามไฟ
  โดยสรุป สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ซึ่งทำให้ตัวสายสามารถใช้ในงานที่แช่อยู่ในน้ำมันต่างๆ หรือทนสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี ทนความชื้นและน้ำได้เป็นอย่างดี ตัวสายไฟมีความอ่อนตัวสูง สามารถใช้ติดตั้งทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคารและการเดินร้อยท่อฝังดิน และมีชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี
 • สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR ทำให้สามารถทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้อย่างยอดเยี่ยม โครงสร้างของ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ คือ
  1. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ  ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  3. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ฉนวนภายนอกเป็น PUR ซึ่งมีความเหนียวทนต่อแรงขูดขีด น้ำมัน และสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  4. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 41 คอร์
  5. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  6. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ซึ่งทำให้ตัวสายสามารถใช้ในงานที่แช่อยู่ในน้ำมันต่างๆ หรือทนสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี ทนความชื้นและน้ำได้เป็นอย่างดี ตัวสายไฟมีความอ่อนตัวสูง สามารถใช้ติดตั้งทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคารและการเดินร้อยท่อฝังดิน
 • จัดจำหน่ายเฉพาะ สายเชื่อมทองแดงเต็ม เท่านั้น !!!

  รู้หรือไม่ กว่า 95 % ของสายเชื่อมในท้องตลาดเป็นสายที่ทองแดงไม่เต็ม

 • สายไฟทนความร้อน SiHF เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180oC โครงสร้างของ สายไฟทนความร้อน SiHF คือ
  1. สายไฟทนความร้อน SiHF ทองแดงเคลือบด้วยดีบุกเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. สายไฟทนความร้อน SiHF แต่ละคอร์หุ้มด้วยซิลิโคน มาร์คสีตามมาตราฐาน VDE 2093-308 และมีสีเขียวคาดเหลือง
  3. สายไฟทนความร้อน SiHF ฉนวนภายนอกเป็นซิลิโคน สีแดงอมสีน้ำตาล
  4. สายไฟทนความร้อน SiHF มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์
  5. รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิ -50oC ถึง 180oC
  6. สายไฟทนความร้อน SiHF ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  7. สายไฟทนความร้อน SiHF การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1
  โดยสรุป สายไฟทนความร้อน SiHF สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC และเมื่อใช้สายไฟฟ้าฉนวนพีวีซีแล้วเกิดการเปราะหรือแตก มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 35 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 25 คอร์ สามารถใช้ในการนำสัญญาณหรือสามารถใช้ในงานเดินไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการสายทนความร้อนได้ โดยใช้สาย สายไฟทนความร้อน SiHF
 • สายทนความร้อน SiF เป็นสายคอนโทรล Single Core ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180oC โครงสร้างของ สายทนความร้อน SiF คือ
  1. สายทนความร้อน SiF ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. สายทนความร้อน SiF ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. สายทนความร้อน SiF มีขนาดการผลิตตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 185 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC
  5. สายทนความร้อน SiF ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. สายทนความร้อน SiF การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1
  โดยสรุป สายทนความร้อน SiF สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC และเมื่อใช้สายไฟฟ้าฉนวนพีวีซีเช่น VSF, H05V-K, H07V-K แล้วเกิดการเปราะหรือแตกของฉนวน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 185 mm2 สามารถใช้ในการนำสัญญาณหรือสามารถใช้ในงานเดินไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการสายทนความร้อนได้ โดยใช้สาย สายทนความร้อน SiF  
 • SiFA/Zu  สายหัวเทียน, ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 V (10 kV)

  โครงสร้างของ สายหัวเทียน SiAF/Zu
  1. สายหัวเทียน SiAF/Zu ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. สายหัวเทียน SiAF/Zu ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. สายหัวเทียน SiAF/Zu มีขนาดการผลิต 1 และ 1.5 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ชั่วคราวเช่นการจุดระเบิดได้ที่ 10,000 V (10 kV) และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC สูงสุดที่ 230oC
  5. สายหัวเทียน SiAF/Zu ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. สายหัวเทียน SiAF/Zu การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1
  โดยสรุป สายหัวเทียน SiAF/Zu  สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC มีขนาดของตัวนำไฟฟ้า 1 และ 1.5 mm2 สามารถใช้ในการจุดระเบิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สาย สายหัวเทียน SiAF/Zu  
 • SiAF/Zu - Ignition wire ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 V (10 kV) โครงสร้างของ Ignition wire
  1. Ignition wire ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. Ignition wire ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. Ignition wire มีขนาดการผลิต 1 และ 1.5 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ชั่วคราวเช่นการจุดระเบิดได้ที่ 10,000 V (10 kV) และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC สูงสุดที่ 230oC
  5. Ignition wire ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. Ignition wire การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1
  โดยสรุป Ignition wire สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC มีขนาดของตัวนำไฟฟ้า 1 และ 1.5 mm2 สามารถใช้ในการจุดระเบิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สาย Ignition wire   
 • คุณสมบัติเด่นของ PVC Flat Cable PVC Flat Cable สามารถผลิตได้ถึง 95 มม2 การออกแบบ PVC Flat Cable ให้สายแบนป้องกันการบิดตัวและมีรัศมีการโค้งงอเล็กมาก โครงสร้างของสายไฟ PVC Flat Cable
  1. PVC Flat Cable ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด
  2. PVC Flat Cable ความละเอียดทองแดงฝอยตามมาตราฐาน VDE 0295 /IEC 60228 คลาส 5
  3. PVC Flat Cable ฉนวนภายในเป็นพีวีซีชนิดพิเศษ
  4. PVC Flat Cable การมาร์คของสายในแต่ละคอร์: พื้นสีดำมาร์คตัวเลขสีขาว และมีหนึ่งเส้น สีเขียวคาดสีเหลือง เช่น 4G2.5 มม2 คือเขียวคาดเหลือง, 1, 2 และ 3 แต่ละคอร์เรียงตามความกว้างของสาย
  5. PVC Flat Cable ฉนวนภายนอกมีสีดำ
  ลักษณะการใช้งาน PVC Flat Cable PVC Flat Cable เหมาะสมกับงานลากเคลื่อนที่ไปมา ในงานเครน ฮอยท์ ลิฟท์ สายพาน ลำเลียง เชื่อมต่อกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ แห้ง ชื้น หรือเปียก
 • คุณสมบัติเด่น ของ PROFIBUS Cable ชีลทั้งสองแบบช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องสัญญาณรบกวน มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งในย่านความถี่สูงและความถี่ต่ำ โครงสร้างของสายไฟ PROFINET Cable
  1. PROFINET Cable ทองแดงเปลือยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.64 มม (22 AWG/1)
  2. PROFINET Cable ฉนวนภายในเป็นโฟมพีอี
  3. PROFINET Cable การมาร์คของสายเป็นสีแดงและเขียว
  4. PROFINET Cable 2 คอร์ตีเกลียวซึ่งกันและกันด้วยมุมบิดเล็กน้อย + 2 ตัวเติมเต็มแบบฝอย
  5. PROFINET Cable ชีลชนิดติดตั้งอยู่กับที่ทำจากแผ่นพลาสติกบางเคลือบด้วยฟอยล์โลหะ มีชั้นโลหะอยู่ด้านนอก และหุ้มทับด้วยชีลทองแดงเคลือบด้วยดีบุกถัก
  6. PROFINET Cable ฉนวนภายนอกเป็นพีวีซีชนิดพิเศษกันการลามไฟ สีของฉนวนเป็นสีม่วง RAL 4001
  ลักษณะการใช้งาน ของ PROFINET Cable เป็นสายที่คุ้มค่าสำหรับใช้ในกลุ่มหรือในพื้นที่ สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่มต่างๆ ดังเช่น การสื่อสารด้วย ตัวเชื่อมต่อและกระจายข้อมูลของกลุ่มอุปกรณ์ การเข้าหรัสระบบบัส ใช้ภายในอาคาร ซึ่งสาย PROFIBUS Cable สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติเด่น ของ PROFIBUS Cable ชีลทั้งสองแบบช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องสัญญาณรบกวน มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งในย่านความถี่สูงและความถี่ต่ำ โครงสร้างของสายไฟ PROFIBUS Cable
  1. PROFIBUS Cable ทองแดงเปลือยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.64 มม (22 AWG/1)
  2. PROFIBUS Cable ฉนวนภายในเป็นโฟมพีอี
  3. PROFIBUS Cable การมาร์คของสายเป็นสีแดงและเขียว
  4. PROFIBUS Cable 2 คอร์ตีเกลียวซึ่งกันและกันด้วยมุมบิดเล็กน้อย + 2 ตัวเติมเต็มแบบฝอย
  5. PROFIBUS Cable ชีลชนิดติดตั้งอยู่กับที่ทำจากแผ่นพลาสติกบางเคลือบด้วยฟอยล์โลหะ มีชั้นโลหะอยู่ด้านนอก และหุ้มทับด้วยชีลทองแดงเคลือบด้วยดีบุกถัก
  6. PROFIBUS Cable ฉนวนภายนอกเป็นพีวีซีชนิดพิเศษกันการลามไฟ สีของฉนวนเป็นสีม่วง RAL 4001
  ลักษณะการใช้งาน ของ PROFIBUS Cable เป็นสายที่คุ้มค่าสำหรับใช้ในกลุ่มหรือในพื้นที่ สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่มต่างๆ ดังเช่น การสื่อสารด้วย ตัวเชื่อมต่อและกระจายข้อมูลของกลุ่มอุปกรณ์ การเข้าหรัสระบบบัส ใช้ภายในอาคาร ซึ่งสาย PROFIBUS Cable สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • คุณสมบัติเด่น ของ PROFIBUS Cable ชีลทั้งสองแบบช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องสัญญาณรบกวน มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งในย่านความถี่สูงและความถี่ต่ำ โครงสร้างของสายไฟ PROFIBUS Cable
  1. PROFIBUS Cable ทองแดงเปลือยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.64 มม (22 AWG/1)
  2. PROFIBUS Cable ฉนวนภายในเป็นโฟมพีอี
  3. PROFIBUS Cable การมาร์คของสายเป็นสีแดงและเขียว
  4. PROFIBUS Cable 2 คอร์ตีเกลียวซึ่งกันและกันด้วยมุมบิดเล็กน้อย + 2 ตัวเติมเต็มแบบฝอย
  5. PROFIBUS Cable ชีลชนิดติดตั้งอยู่กับที่ทำจากแผ่นพลาสติกบางเคลือบด้วยฟอยล์โลหะ มีชั้นโลหะอยู่ด้านนอก และหุ้มทับด้วยชีลทองแดงเคลือบด้วยดีบุกถัก
  6. PROFIBUS Cable ฉนวนภายนอกเป็นพีอี สีดำ ทนต่อรังสียูวีและการใช้งานภายนอก
  ลักษณะการใช้งาน ของ PROFIBUS Cable เป็นสายที่คุ้มค่าสำหรับใช้ในกลุ่มหรือในพื้นที่ สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่มต่างๆ ดังเช่น การสื่อสารด้วย ตัวเชื่อมต่อและกระจายข้อมูลของกลุ่มอุปกรณ์ การเข้าหรัสระบบบัส ใช้ภายในอาคาร ซึ่งสาย PROFIBUS Cable สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  
  Download Catalog
 • สายคอนโทรล OPVC-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงและนำเข้าจากทางยุโรปโดยตรง ผลิตตามมาตราฐานการผลิต VDE และ IEC สายคอนโทรล OPVC-JZ เป็นสายคอนโทรลทำจากพีวีซีมีหลายคอร์ และไม่มีชีลด์ โครงสร้างของ สายคอนโทรล OPVC-JZ คือ
  1. ทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียดซึ่งทำให้ตัวสายมีความอ่อนตัวสูง
  2. ฉนวนภายในของแต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ
  การระบุคอร์ OPVC-OZ ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข และไม่มีเส้นสีเขียวคาดเหลือง OPVC-JZ ทุกคอร์จะเป็นสีดำล้วนมาร์คด้วยตัวเลข แต่ในนั้นจะมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
  1. OPVC-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PVC ชนิดพิเศษ
  2. OPVC-JZ มีขนาดการผลิตตั้งแต่ 5 mm2 ถึง 240 mm2 และคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ ถึง 100 คอร์ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการ
  3. OPVC-JZ รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิการใช้งานสูงสุด 80oC
  4. ตัวสายทำจากพีวีซีที่ป้องกันการลามไฟ ได้เป็นอย่างดี
  สายคอนโทรล OPVC-JZ สามารถใช้ทดแทน CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่เหนือกว่า ที่มีความอ่อนตัวมากกว่าและมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของสาย ที่เล็กกว่า CVV และ VCT อย่างเห็นได้ชัดเจน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 240 mm2 และ คอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ ถึง 100 คอร์ ทำให้สามารถเลือกได้หลายหลายกว่า สามารถใช้ในการนำสัญญาณไฟฟ้าหรือสามารถเดินไฟฟ้ากำลัง ที่ต้องการความอ่อนตัว โดย สายคอนโทรล OPVC-JZ สเป๊กเหมือนกัน 100% กับ YSLY-OZ, YSLY-JZ ทุกประการ
 •   โดยสรุป สายชีลด์ Olflex Classic 115 CY สามารถที่จะใช้ทดแทนสาย CVV-S ได้เป็นอย่างดีและมีจุดเด่นที่มีความอ่อนตัวมากกว่าสาย CVV-S เป็นอย่างมาก อีกทั้งตัวชีลด์ยังเป็นทองแดงเคลือบดีบุกถักซึ่งทำให้ป้องกันการเกิด Copper Oxide ได้ดีกว่า Copper Tape Shield ใน CVV-S อีกด้วย สายชีลด์ Olflex Classic 115 CY ยังมีขนาดการผลิตตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 240 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 50 คอร์ เพื่อให้เลือกหลายหลายกว่า สามารถใช้ในการนำสัญญาณ RS485, RS422, RS232 ได้เป็นอย่างดี