ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ทนทานต่อเคมีต่างๆ เช่น Oil Grease เกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่มีเกี่ยวข้องกับความร้อน และความเค้นเชิงกล