Description

Robot Welding Cable : สายไฟสำหรับงานเชื่อมหุ่นยนต์โดยเฉพาะ โครงสร้างของสายถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับแรงบิด (Bending Stress) ที่เกิดขึ้นจากหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเชื่อม มีทั้งแบบธรรมดา และแบบมีชีลด์กันสัญญาณรบกวน