NYX CABLE

SiAF/Zu : Ignition wire 10,000 V (10kV)

SiAF/Zu – Ignition wire ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 V (10 kV)

โครงสร้างของ Ignition wire

  1. Ignition wire ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. Ignition wire ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. Ignition wire มีขนาดการผลิต 1 และ 1.5 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ชั่วคราวเช่นการจุดระเบิดได้ที่ 10,000 V (10 kV) และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC สูงสุดที่ 230oC
  5. Ignition wire ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. Ignition wire การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1

โดยสรุป Ignition wire สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC มีขนาดของตัวนำไฟฟ้า 1 และ 1.5 mm2 สามารถใช้ในการจุดระเบิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สาย Ignition wire 

 

SKU: SiFZ, Ignition wire Category:

NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE

Description

SiFA/Zu : Ignition wire ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C ใช้ทำเป็นสายไฟจุดระเบิด รับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 10,000 V (10 kV)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SiAF/Zu : Ignition wire 10,000 V (10kV)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top