NYX CABLE

SiF : Singel Core สายทนความร้อน 180C

สายทนความร้อน SiF เป็นสายคอนโทรล Single Core ที่สามารถทนความร้อนได้ถึง 180oC

โครงสร้างของ สายทนความร้อน SiF คือ

  1. สายทนความร้อน SiF ทองแดงถูกเคลือบด้วยดีบุกเส้นตัวนำเป็นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. สายทนความร้อน SiF ฉนวนภายนอกทำจากซิลิโคน มีสีแดงอมสีน้ำตาล
  3. สายทนความร้อน SiF มีขนาดการผลิตตั้งแต่ 0.5 mm2 ถึง 185 mm2
  4. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V และอุณหภูมิการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ -50oC ถึง 180oC
  5. สายทนความร้อน SiF ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  6. สายทนความร้อน SiF การปล่อยก๊าซในกลุ่มฮาโลเจนตามมาตราฐาน IEC 60754-1

โดยสรุป สายทนความร้อน SiF สามารถใช้สำหรับเดินในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงได้ถึง 180oC และเมื่อใช้สายไฟฟ้าฉนวนพีวีซีเช่น VSF, H05V-K, H07V-K แล้วเกิดการเปราะหรือแตกของฉนวน มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 185 mm2 สามารถใช้ในการนำสัญญาณหรือสามารถใช้ในงานเดินไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องการความอ่อนตัวและต้องการสายทนความร้อนได้ โดยใช้สาย สายทนความร้อน SiF

 

SKU: สายไฟทนความร้อน SiF Category:

NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE

Description

สายทนความร้อน SiF เป็น Singel Core – Silicone Cable ทนความร้อนได้สูงถึง 180 C

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SiF : Singel Core สายทนความร้อน 180C”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top