การจัดหา  Range of Aluminium (Al) Overhead Conductor Cables  และ Aluminium Conductors สามารถรู้ได้โดย Codenames โดยความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับ dimensions และ sizes  ในการนำไปใช้ประโยชน์