Sunclix Solar Connector

SUNCLIX DC connector อุปกรณ์เข้าสายไฟโดยเฉพาะสำหรับระบบโซล่าเ­ซลล์ ที่ได้รับการรับรอง ETL