NYX CABLE

บ้านยุคใหม่ ขายไฟฟ้า คืนกำไรกลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ดี จึงต้องอาศัยแนวความคิดตามหลักธรรมชาติมาใช้ร่วม

By |January 22nd, 2016|News&Update|0 Comments

รู้หรือยัง? Code สีสายไฟเปลี่ยนใหม่ อัพเดทตามมอก.11-2553

เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

By |January 22nd, 2016|News&Update|0 Comments

ปรับใหม่! มาตรฐานการติดตั้งสายไฟ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ไปดู

หลายท่านอาจเคยได้ยินว่า สายไฟฟ้ากำ ลังจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ ปัจุบัน สายไฟฟ้า

By |December 18th, 2015|News&Update|0 Comments

งานอบรมให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ของระบบโซล่าเซลล์

เราได้จัดอบรมการให้ความรู้งานติดตั้ง Solar Roof ในโครงการอบรม “พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ” ที่ศูนย์การเรียนรู้ ชิว ชิว ปาร์ค จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top