• สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ เป็นสายคอนโทรลหลายคอร์ไม่มีชีลด์ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR ทำให้สามารถทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้อย่างยอดเยี่ยม โครงสร้างของ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ คือ
  1. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ  ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดงเส้นฝอยละเอียดมีความอ่อนตัวสูง
  2. แต่ละคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ แต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข มีเส้นสีเขียวคาดเหลืองหนึ่งเส้น
  3. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ฉนวนภายนอกเป็น PUR ซึ่งมีความเหนียวทนต่อแรงขูดขีด น้ำมัน และสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  4. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ มีขนาดตั้งแต่ 0.5 mm2 จนถึง 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 41 คอร์
  5. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  6. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ตัวสายป้องกันการลามไฟได้เป็นอย่างดี
  โดยสรุป สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี Y11Y-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ซึ่งทำให้ตัวสายสามารถใช้ในงานที่แช่อยู่ในน้ำมันต่างๆ หรือทนสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี ทนความชื้นและน้ำได้เป็นอย่างดี ตัวสายไฟมีความอ่อนตัวสูง สามารถใช้ติดตั้งทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคารและการเดินร้อยท่อฝังดิน
 • สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากยุโรป และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตามมาตราฐาน VDE และ IEC ทำให้ได้สายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ เป็นสายคอนโทรลแบบหลายคอร์แบบ มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ทำให้สามารถทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม โครงสร้าง สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  คือ
  1. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ผลิตจากทองแดงเส้นฝอยละเอียดทำให้มีความอ่อนตัวสูง
  2. ทุกคอร์หุ้มด้วย PVC ชนิดพิเศษ การแยกความแตกต่างด้วยแต่ละคอร์เป็นสีดำมาร์คตัวเลข และมีเส้นสีเขียวคาดเหลืองอยู่หนึ่งเส้น
  3. ฉนวนภายในทำจาก PVC เพื่อป้องกันการขูดขีดระหว่างชีลด์ทองแดงเคลือบดีบุกถัก และ คอร์ของสายไฟ
  4. ทองแดงฝอยเคลือบดีบุกถักเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน และ ทำให้มีความอ่อนตัวสูงอีกด้วย
  5. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ฉนวนภายนอกเป็น PUR ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ทนต่อการขูดขีด น้ำมัน และสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี
  6. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  มีขนาดตั้งแต่ 0.75 - 16 mm2 และ จำนวนคอร์ตั้งแต่ 2 - 41 คอร์
  7. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  รับแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 500 V , 80oC
  8. สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ  ตัวสายป้องกันการลามไฟ
  โดยสรุป สายไฟทนน้ำมัน สายไฟทนสารเคมี YC11Y-JZ ฉนวนภายนอกทำจาก PUR (Polyurethane) ซึ่งทำให้ตัวสายสามารถใช้ในงานที่แช่อยู่ในน้ำมันต่างๆ หรือทนสารเคมีต่างๆได้เป็นอย่างดี ทนความชื้นและน้ำได้เป็นอย่างดี ตัวสายไฟมีความอ่อนตัวสูง สามารถใช้ติดตั้งทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคารและการเดินร้อยท่อฝังดิน และมีชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี

Go to Top