NYX CABLE

PLC Cable , PLC นั้นย่อมาจาก Programmable Logic Controller , PLC เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนำมาใช้ทดแทนวงจรรีเลย์แบบเดิมโดย PLC นั้นมีข้อดีกว่าตรงที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เฉพาะเจาะจงกับหน้างานนั้นๆ ดังนั้น PLC หนึ่งเครื่องจึงสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนติดตั้งกับเครื่องจักรใดก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนโปรแกรมที่จะใช้งานให้เหมาะกับสภาพการทำงานนั้นๆ ในขณะที่วงจรรีเลย์แบบเดิมนั้นจะเป็นแบบติดตั้งไปกับเครื่องจักร และมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงเพียงอย่างเดียว
โดย PLC Cable ของทาง NYX Cable นั้นมีหลายแบบให้เลือกดังต่อไปนี้
1. PROFIBUS Cable : สำหรับระบบ Siemens Automation
2. CC Link Cable – Ver1.10 : สำหรับ Mitsubishi automation
3. AS interface cable (AS-i Cable)
4. DeviceNet Thin : สำหรับระบบ Automation
5. DeviceNet Thick : สำหรับระบบ Automation

Title

์NYX CABLE
NYX CABLE
NYX CABLE
Go to Top