สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G16 เป็นชื่อกลางของสายคอนโทรลรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันในยุโรป ลักษณะของตัวนำเป็นทองแดงเปลือยเส้นฝอย (เป็นสายอ่อน) เหมือนสายไฟ VCT โครงสร้างของสาย สายคอนโทรล คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์

ลักษณะของสายคอนโทรลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง

สิ่งที่ทำให้สายคอนโทรลแต่ละชนิดมีตวามแตกต่างกันหลักๆนั้น ก็คือ

 1. ชนิดของฉนวน
 2. การบิดและการตีเกลียว
 3. ชีลด์กันสัญญาณรบกวน
 4. ฉนวนภายนอก

อีกทั้งยังมีองค์ประกอบปลีกย่อยอีกหลายส่วนซึ่งทำให้สายคอนโทรลมีความแตกต่างกัน เช่น

 1. การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้า
 2. ความละเอียดของเส้นฝอยของตัวนำ
 3. ความถี่ในการพันของเกลียว
 4. ความถึ่ในการพันของคอร์ หรือ กลุ่มสายไฟ
 5. การเพิ่มเส้นใยเพื่อให้สายไฟรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้น
 6. การใส่สารต่างๆเพื่อป้องกันการกัดแทะที่เกิดจากสัตว์
 7. การใส่เกราะป้องกันแรงกระแทกทางกลจากภายนอก
 8. การใชัฉนวนชนิดพิเศษเพื่อที่จะให้สายไฟปลอดภายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 9. การใช้วัสดุชนิดพิเศษเพื่อให้สายไฟสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้

และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอีกมากมาย ดังนั้น สายคอนโทรล จึงมีความหลากหลายมากกว่าสาย Power ที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดมาก และ นิกซ์ เคเบิ้ล นั้นก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 15,000 SKU

Model สายคอนโทรล ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยในแต่ละรุ่นนั้นสเป๊กเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันเฉพาะแค่ชื่อ เนื่องจากเป็นคนละแบนด์ Model มีดังต่อไปนี้  YSLY-JZJZ-500OPVC-JZOlflex Classic 110 , Flex-JZ  ซึ่ง สายคอนโทรลข้างต้นนั้น เป็นสายไฟที่ฉนวนภายในและฉนวนภายนอกทำจาก PVC เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การติดตั้งทั่วไป การติดตั้งที่ต้องการความอ่อนตัว สามารถทนน้ำมันและสารเคมีหลายๆชนิดได้ดีระดับหนึ่ง และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าสาย VCT อยู่ 50-70%


MODEL
Core x Conductor Model NO of strands x Outer  Cu Weight Weight Conductor Resistance
Size (mm2) Max strand Dia.(mm) Dia. (mm) (kg/km) (kg/km) @ 20oC
(Ohm/km)
2X0.5 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X0.5 16x0.20 4.9 9.6 38 39
3G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G0.5 16x0.20 5.2 14.4 47 39
4G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G0.5 16x0.20 5.7 19.2 58 39
5G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G0.5 16x0.20 6.0 24 75 39
6G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 6G0.5 16x0.20 6.5 28.8 89 39
7G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G0.5 16x0.20 7.1 33.6 93 39
8G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 8G0.5 16x0.20 7.7 38.4 110 39
10G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 10G0.5 16x0.20 8.6 48 140 39
12G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G0.5 16x0.20 9.1 58 150 39
14G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 14G0.5 16x0.20 9.3 67 170 39
16G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 16G0.5 16x0.20 10.4 77 195 39
18G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 18G0.5 16x0.20 10.8 86 215 39
20G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 20G0.5 16x0.20 11.8 96 230 39
21G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 21G0.5 16x0.20 12.0 101 245 39
25G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 25G0.5 16x0.20 12.8 120 280 39
30G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 30G0.5 16x0.20 13.7 144 310 39
32G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 32G0.5 16x0.20 14.0 154 345 39
35G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 35G0.5 16x0.20 14.9 168 390 39
40G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 40G0.5 16x0.20 15.6 192 450 39
42G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 42G0.5 16x0.20 16.2 202 470 39
50G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 50G0.5 16x0.20 17.6 240 510 39
52G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 52G0.5 16x0.20 17.7 252 530 39
61G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 61G0.5 16x0.20 18.9 293 650 39
65G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 65G0.5 16x0.20 19.8 312 685 39
80G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 80G0.5 16x0.20 21.5 384 780 39
100G0.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 100G0.5 16x0.20 23.9 480 970 39
2X0.75 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X0.75 24x0.20 5.5 14.4 43 26
3G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G0.75 24x0.20 5.7 22 61 26
4G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G0.75 24x0.20 6.2 28.8 75 26
5G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G0.75 24x0.20 6.9 36 100 26
6G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 6G0.75 24x0.20 7.6 43.2 115 26
7G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G0.75 24x0.20 7.6 50 125 26
8G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 8G0.75 24x0.20 8.9 58 140 26
9G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 9G0.75 24x0.20 9.6 65 150 26
10G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 10G0.75 24x0.20 9.9 72 170 26
12G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G0.75 24x0.20 10.2 86 210 26
14G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 14G0.75 24x0.20 10.9 101 225 26
16G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 16G0.75 24x0.20 11.2 115 240 26
18G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 18G0.75 24x0.20 12.1 130 280 26
20G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 20G0.75 24x0.20 13.0 144 310 26
21G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 21G0.75 24x0.20 13.4 151 325 26
25G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 25G0.75 24x0.20 14.2 180 370 26
30G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 30G0.75 24x0.20 15.1 216 440 26
31G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 31G0.75 24x0.20 16.1 223 455 26
32G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 32G0.75 24x0.20 16.2 230 460 26
34G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 34G0.75 24x0.20 16.3 245 500 26
37G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 37G0.75 24x0.20 16.5 260 535 26
40G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 40G0.75 24x0.20 17.5 288 570 26
41G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 41G0.75 24x0.20 17.7 296 580 26
42G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 42G0.75 24x0.20 17.8 302 590 26
50G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 50G0.75 24x0.20 19.5 360 640 26
61G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 61G0.75 24x0.20 20.8 439 775 26
65G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 65G0.75 24x0.20 21.9 468 895 26
80G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 80G0.75 24x0.20 24.0 576 1155 26
100G0.75 สายคอนโทรล YSLY-JZ 100G0.75 24x0.20 26.4 720 1310 26
2X1 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X1 32x0.20 5.8 19.2 57 19.5
3G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G1 32x0.20 6.3 28.8 80 19.5
4G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G1 32x0.20 6.7 38.4 105 19.5
5G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G1 32x0.20 7.3 48 125 19.5
6G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 6G1 32x0.20 8.1 57.6 135 19.5
7G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G1 32x0.20 8.3 67 150 19.5
8G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 8G1 32x0.20 9.5 77 175 19.5
9G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 9G1 32x0.20 10.3 86.4 200 19.5
10G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 10G1 32x0.20 10.5 96 220 19.5
12G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G1 32x0.20 10.8 115 260 19.5
14G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 14G1 312x0.20 11.6 134 290 19.5
16G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 16G1 32x0.20 12.1 154 320 19.5
18G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 18G1 32x0.20 12.9 173 350 19.5
19G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 19G1 32x0.20 13.0 182 360 19.5
20G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 20G1 32x0.20 13.7 192 370 19.5
21G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 21G1 32x0.20 14.1 205 380 19.5
24G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 24G1 32x0.20 14.6 236 445 19.5
25G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 25G1 32x0.20 14.8 240 470 19.5
26G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 26G1 32x0.20 15.2 252 495 19.5
27G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 27G1 32x0.20 15.9 259 530 19.5
34G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 34G1 32x0.20 17.2 326 600 19.5
36G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 36G1 32x0.20 17.5 346 620 19.5
37G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 37G1 32x0.20 17.6 355 630 19.5
40G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 40G1 32x0.20 18.4 384 680 19.5
41G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 41G1 32x0.20 18.9 394 700 19.5
42G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 42G1 32x0.20 19.0 403 720 19.5
50G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 50G1 32x0.20 20.9 480 925 19.5
56G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 56G1 32x0.20 21.6 538 1020 19.5
61G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 61G1 32x0.20 22.5 586 1100 19.5
65G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 65G1 32x0.20 23.4 624 1170 19.5
80G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 80G1 32x0.20 25.7 786 1300 19.5
100G1 สายคอนโทรล YSLY-JZ 100G1 32x0.20 28.6 960 1630 19.5
2X1.5 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X1.5 30x0.25 6.6 28.8 100 13.3
3G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G1.5 30x0.25 6.8 43.2 110 13.3
4G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G1.5 30x0.25 7.4 57.6 125 13.3
5G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G1.5 30x0.25 8.3 72 145 13.3
6G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 6G1.5 30x0.25 9.0 86.4 170 13.3
7G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G1.5 30x0.25 9.1 101 195 13.3
8G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 8G1.5 30x0.25 10.9 115 215 13.3
9G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 9G1.5 30x0.25 11.7 129 230 13.3
10G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 10G1.5 30x0.25 11.8 144 260 13.3
12G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G1.5 30x0.25 12.4 173 310 13.3
14G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 14G1.5 30x0.25 12.9 202 360 13.3
16G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 16G1.5 30x0.25 13.8 230 390 13.3
18G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 18G1.5 30x0.25 14.8 259 420 13.3
19G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 19G1.5 30x0.25 14.9 279 440 13.3
21G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 21G1.5 30x0.25 16.0 302 535 13.3
25G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 25G1.5 30x0.25 17.2 360 600 13.3
30G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 30G1.5 30x0.25 18.8 432 660 13.3
34G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 34G1.5 30x0.25 19.8 490 730 13.3
40G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 40G1.5 30x0.25 21.6 576 895 13.3
42G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 42G1.5 30x0.25 21.6 605 900 13.3
50G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 50G1.5 30x0.25 23.8 720 1060 13.3
56G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 56G1.5 30x0.25 25.2 806 1200 13.3
61G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 61G1.5 30x0.25 25.6 878 1320 13.3
65G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 65G1.5 30x0.25 26.9 936 1440 13.3
80G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 80G1.5 30x0.25 29.4 1152 1750 13.3
100G1.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 100G1.5 30x0.25 32.8 1440 2355 13.3
2X2.5 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X2.5 50x0.25 7.7 48 120 7.98
3G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G2.5 50x0.25 8.3 72 170 7.98
4G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G2.5 50x0.25 9.1 96 180 7.98
5G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G2.5 50x0.25 10.2 120 190 7.98
7G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G2.5 50x0.25 11.2 168 280 7.98
8G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 8G2.5 50x0.25 13.1 192 325 7.98
12G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G2.5 50x0.25 15.1 288 510 7.98
14G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 14G2.5 50x0.25 16.1 336 600 7.98
18G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 18G2.5 50x0.25 18.1 432 870 7.98
25G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 25G2.5 50x0.25 21.2 600 1140 7.98
32G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 32G2.5 50x0.25 24.0 768 1205 7.98
34G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 34G2.5 50x0.25 24.8 816 1320 7.98
42G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 42G2.5 50x0.25 27.5 1008 1610 7.98
50G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 50G2.5 50x0.25 29.8 1200 1885 7.98
61G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 61G2.5 50x0.25 32.1 1464 2475 7.98
100G2.5 สายคอนโทรล YSLY-JZ 100G2.5 50x0.25 41.1 2400 4005 7.98
2X4 สายคอนโทรล YSLY-OZ 2X4 56x0.30 9.3 77 175 4.95
3G4 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G4 56x0.30 10.2 115 210 4.95
4G4 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G4 56x0.30 11.1 154 270 4.95
5G4 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G4 56x0.30 12.4 192 300 4.95
7G4 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G4 56x0.30 13.7 269 410 4.95
12G4 สายคอนโทรล YSLY-JZ 12G4 56x0.30 18.1 461 710 4.95
3G6 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G6 84x0.30 11.9 173 300 3.3
4G6 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G6 84x0.30 13.2 230 330 3.3
5G6 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G6 84x0.30 14.5 288 430 3.3
7G6 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G6 84x0.30 16.1 403 600 3.3
3G10 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G10 80x0.40 15.0 288 545 1.91
4G10 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G10 80x0.40 16.6 384 750 1.91
5G10 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G10 80x0.40 18.4 480 930 1.91
7G10 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G10 80x0.40 20.3 672 1105 1.91
3G16 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G16 128x0.40 16.8 461 830 1.21
4G16 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G16 128x0.40 19.2 614 1050 1.21
5G16 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G16 128x0.40 21.6 768 1300 1.21
7G16 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G16 128x0.40 23.8 1075 1735 1.21
3G25 สายคอนโทรล YSLY-JZ 3G25 200x0.40 22.8 720 1065 0.78
4G25 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G25 200x0.40 23.9 960 1675 0.78
5G25 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G25 200x0.40 26.8 1200 2100 0.78
7G25 สายคอนโทรล YSLY-JZ 7G25 200x0.40 31.0 1680 2705 0.78
4G35 สายคอนโทรล YSLY-JZ 4G35 280x0.40 28.4 1344 2050 0.554
5G35 สายคอนโทรล YSLY-JZ 5G35 280x0.40 32.1 1680 2635 0.554